Sbormistr

Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.         

v roce 2013 dokončila studium doktorského studijního programu v oboru Hudební teorie a pedagogika na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2004-2009 absolvovala studium na katedře Muzikologie. V rámci magisterského studia strávila semestr na Martin-Luther Universität Halle-WIttenberg v Německu. V roce 2007-2008 absolvovala roční kurz Dirigování sboru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v roce 2010 prohloubila své znalosti kurzem pro sbormistry v Pardubicích. Kromě sborového dirigování se aktivně věnala výuce hry na keyboard na ZUŠ v Litovli, dříve v Uničově a její žáci se umísťují na předních příčkách celorepublikových a mezinárodních soutěží. V letním semestru 2013 vyučovala hudebně-teoretické předměty na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Od července 2015 působí jako ředitelka Základní umělecké školy v Litovli.

 

 

Asistenti sbormistra - hudební nastudování

Mgr. Michaela Berková a Mgr. Martina Faltusová