Management sboru

Štěpánka Smékalová               šéfka sboru, předsedkyně

Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.    sbormistryně