Členové sboru

Momentálně ve sboru zpívá celkem 42 zpěváků, z toho 9 můžů

 

diriguje 1 sbormistryně