Petra Malíšková, rozená Holubcová (violoncello) a Hana Volková (klavír) provedly Variace na slovenskou lidovou píseň a Variace na Rossiniho téma, obě díla Bohuslava Martinů | Foto: Jan Gabriel

Petra Malíšková, rozená Holubcová (violoncello) a Hana Volková (klavír) provedly Variace na slovenskou lidovou píseň a Variace na Rossiniho téma, obě díla Bohuslava Martinů | Foto: Jan Gabriel